Od 11.06.2019 r. sklep funkcjonuje w formie archiwum!. Zapraszamy do nowej wersji sklepu dostępnej pod adresem:
Cocer-Shop.COM.PL

Prosimy o przemyślane zakupy. Zwrotów nie przyjmujemy.

Szukaj

Reklama

System kolejkowy QS TOUCH

System kolejkowy z ekranem dotykowym 19", cztery stanowiska obsługi z wyswietlaczami, tablica główna typu

TV LED 43". System zawiera aplikacje do obsługi stanowisk i wyswietlania informacji na wyświetlaczach i TV.

Więcej szczegółów


0,00zł

QS TOUCH


Obsługa w języku obcym

System QS TOUCH umożliwia wybór języka polskiego, angielskiego, niemieckiego do obsługi automatu biletowego.

QS19 - kiosk z ekranem dotykowy 19”, mocowanie podłogowe

Wersja QS19  z ekranem dotykowym 19”. Szybka drukarka biletów z mechanizmem zapobiegającym blokadzie papieru i gilotyną. Jednostka sterująca. Nowoczesny design wraz z prostą i czytelną obsługą.

Precyzyjnie określony cel wizyty zmniejsza ilość kolejek i czas obsługi.

Do dyspozycji mamy dowolną liczbę tematów kolejkowych edytowanych on-line. Tematy kolejkowe w formie przycisków na ekranie spełniają dzięki swoim krótkim opisom rolę informacyjną, a dzięki możliwości tworzenia podgrup w obrębie tematu, możemy sprecyzować bardzo dokładnie charakter wizyty naszego klienta jednocześnie naprowadzając na cel wizyty.

Informacja statystyczna

System gromadzi informację o wybieranych tematach kolejkowych przez klientów, te informacje charakteryzują naszego petenta jego cel wizyty i czas oczekiwania w kolejce. To cenne informacje wpływające na strukturę obsługi w placówce. 

Jeden bilet

System kolejkowy QS TOUCH jest tak pomyślany by zmniejszać kolejki we wszystkich tematach i dlatego obsługa klienta odbywa się na podstawie pierwszego pobranego biletu. Petent nie musi być odsyłany za każdym razem po nowy bilet gdy zmienia temat obsługi, może zostać przekierowany do dowolnego stanowiska, tematu czy podgrupy i tam zostać obsłużony i wrócić na dowolne stanowisko. Nie ma ograniczeń co do ilości przekierowań oraz kierunku.

  • Dowolna liczba kiosków QS19 w tym samym systemie zarządzania
  • Kolorowy dotykowy 19” LCD
  • Szybki druk 120 mm/s
  • Wysoka rozdzielczość druku 200 dpi
  • Edycja opisu biletu, ilość oczekujących osób, logo, data, godziny itp.

 

QS-CDS3 – wyświetlacz stanowiskowy LED

4 polowy wyświetlacz stanowiskowy LED wys. wyświetlanych napisów 12 cm. Informuje o przywoływanym numerze biletu do konkretnego stanowiska obsługi. Kolor znaków czerwony, cały zespół jest czarny. Po przywołaniu numer miga przez 5 sekund (czas można regulować), sygnalizacja dźwiękowa typ gong. Możliwość korzystania ze strzałki kierunkowej wyświetlanej naprzemiennie z numerem lub na stałe pod numerem. Maksymalna liczba znaków 5. Funkcja tablica główna na wyświetlaczu.

 

TV LCD / LED wyświetla:

-          aktualny numer i stanowisko,

-          historię przywoływanych klientów,

-          informację w formie tekstu płynącego,

-         reklamę w postaci graficznej (zdjęcia, filmy).

-         edycja kolorów, czcionek.

-         edycja wielkości czcionek.

 

QS KLIENT - konsola programowa

Aplikacja zainstalowana na jednostce PC służąca do przywoływania petentów przez specjalistę. QS Client posiada szereg funkcji tj.: logowanie, podgląd na stan kolejki, ponowne wywołanie, przekierowanie, klasyfikację (funkcja korygująca wybór tematu kolejkowego wybranego przez klienta na właściwy. Funkcja niezbędna do gromadzenia prawidłowych statystyk), podgląd stanu kolejki w pozostałych tematach on line oraz możliwość przełączania się między tematami z poziomu QS Client.

 

Przenoszenie - opcję używamy, gdy chcemy klienta odesłać do innego tematu w kolejce.

Wyloguj - funkcji tej należy używać po zakończeniu pracy, podczas przerwy w pracy, wówczas system odpowiednio sklasyfikuje stanowisko w statystykach.

Poczekalnia – funkcja za pomocą, której przenosimy wirtualnie klientów, którzy nie zgłosili się po przywołaniu.. 

QS MANAGER – aplikacja pomocnicza, która pozwala zarządzać systemem. Posiada możliwość ustawiania limitów wydawania biletów w danej grupie (ręcznie i automatycznie). Program posiada statystyki niezbędne do sprawnego zarządzania oddziałem oraz szereg innych funkcji tj edycja biletu, edycja opisu tematów kolejkowych, podgląd na kolejki w danych grupach tematycznych i na stanowiskach, ustawianie priorytetu dla wybranego tematu, dodawanie i usuwanie tematów.

 

Integracja – System umożliwia integrację z innymi systemami informatycznymi.

Rozbudowa – system umożliwia dowolną rozbudowę o kolejne urządzenia, aplikacje, licencje.

Koszyk  

jest pusty

Promocje